Transformation af villa i Bagsværd, København
Dyrendahl, 2023