Værntårnet, Skjern
Filip Karl Edward Jonsson & Jakob Lunden Jacobsen, 2022